• Veel positieve waarderingen
 • Meer dan 35 milj. magneten op voorraad

FAQ - Vragen en antwoorden

Wordt een magneet na verloop van tijd zwakker?

Af en toe bereiken ons vragen zoals "Hoe lange blijven magneten goed?" of "Kunnen magneten hun kracht verliezen?". Neodymium magneten, ferriet magneten, magneetband en magneetfolie behouden hun magnetisme onder normale omstandigheden vrijwel onbeperkt. Invloeden zoals temperatuur, schokken of magneetvelden kunnen echter een negatieve uitwerking op de houdkracht van een magneet hebben.
Onderstaand hebben wij voor de verschillende magneetsoorten samengevat welke invloeden kunnen tot het verlies van magneetkracht kunnen leiden.

Neodymium magneten

 • Hitte: De meesten neodymium magneten mogen aan max. 80 °C worden blootgesteld
 • Sterke vibraties door herhaalde slagen of stoten
 • Andere sterke magneetvelden (bijv. van electromagneten)

Ferriet magneten

 • Hitte: Ferriet magneten mogen maximaal 250 °C warm worden
 • Kou: Ferriet magneten mogen niet kouder dan -40 °C worden
 • Sterke vibraties door herhaalde slagen of stoten
 • Andere sterke magneetvelden: Velden van electromagneten, maar ook van neodymium magneten kunnen ferriet magneten de- of ommagnetiseren. Neodymium en ferriet magneten moeten daarom altijd van elkaar gescheiden worden bewaard en vervoerd.

Magneetband en magneetfolie

 • Hitte: Magneetband en magneetfolie mogen maximaal 85 °C warm worden
 • Kou: Band en folie mogen niet kouder dan -20 °C worden
 • Sterke vibraties door herhaalde slagen of stoten
 • Andere sterke magneetvelden: Velden van electromagneten, maar ook van neodyium en ferriet magneten kunnen magneetband en -folie demagnetiseren of de magnetisering veranderen. Ze dienen daarom altijd van andere magneten gescheiden te worden bewaard en getransporteerd.


Meer nuttige informatie over magneten

Meer informatie vindt u bijvoorbeeld op de volgende FAQ-pagina's: